Palimy się do pracy

Industrialny pokaz ognia – Palimy się do pracy

Pokaz industrialny zainspirowany historią przemysłu Śląska. Jest to show ukazujące pracę hutników oraz górników. Podczas szychty dochodzi do ognistej awarii, która inspiruje pracowników do wykorzystania ognia w niekonwencjonalny sposób.

Czas trwania pokazu: 15-25 min

Ilość tancerzy: 4-5 osób

Sprawdź dostępność