Warsztaty Lightshow dla młodzieży

Warsztaty dla młodzieży

Podczas warsztatów młodzież będzie mogła nauczyć się podstaw żonglerki, która jest efektywną metodą rozwoju koordynacji wzrokowo-ruchowej oraz poczucia rytmu i refleksu. Rozwija ona również umiejętność cierpliwości oraz wytrwałości, a także pokazuje ogólny model uczenia się nowych rzeczy, jak również wzmacnia motorykę ciała. Żonglerka klasyczna połączona będzie z nauką posługiwania się tzw. poi oraz kijkami. Punktem finalnym będzie stworzenie układu taneczno-żonglerskiego przez uczestników warsztatów, który zaprezentują na specjalnie przygotowanej, profesjonalnej scenie lightshow.